Tall Ship Avatar en het coronavirus


Stand van zaken 01-10-2020

We volgen de instructies van de Nederlandse en lokale autoriteiten. Als er geen beperkingen of reisverboden zijn, voeren we de reis uit zoals gepland. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen daar indien nodig op reageren en de betrokken gasten informeren. 

Maatregelen aan boord

Veiligheid is aan boord van de Avatar altijd al heel belangrijk geweest en nu met het Coronavirus nog meer. In samenwerking met onze brancheorganisatie hebben we protocollen opgesteld om het risico op infectie met het Coronavirus zo klein mogelijk te maken. Deze protocollen omvatten onder andere de volgende maatregelen:

We vragen alle personen die:

 • in de 7 dagen voor vertrek in risicogebieden zijn geweest (gebieden met meer dan 50 nieuwe corona-infecties per 100.000 inwoners in de laatste 7 dagen);
 • direct contact hebben gehad met een besmette persoon of zelf ervan worden verdacht besmet te zijn met het Corona-virus;
 • de symptomen koorts, hoesten, kortademigheid, ademhalingsproblemen vertonen;

niet deel te nemen aan de reis.

Om gasten en de bemanning aan boord te beschermen, hebben we een aantal maatregelen genomen die aansluiten bij de algemeen aanbevolen maatregelen:

 • regelmatig handen wassen met zeep (min. 20 sec.) door iedereen aan boord
 • hoesten en niezen in de bocht van de elleboog
 • het gebruik van papieren zakdoeken en na gebruik direct in de prullenbak werpen
 • handen wassen met zeep (min. 20 sec.) bij terugkeer aan boord (na een wandeling) en voor en na de maaltijden
 • vermijd fysiek contact (zoals handen schudden etc.)
 • aan boord houden we 1,5 m afstand van elkaar. Dit geldt niet voor mensen die samen een huishouden vormen* en geldt niet voor de zeilactiviteiten aan dek
 • waar afstand houden niet mogelijk is, maken we plaats voor elkaar of dragen we mondkapjes.
 • vermijd drukke plaatsen tijdens een bezoek aan land en houd ook hier minstens 1,5 m afstand tot anderen
 • extra reiniging van oppervlakken zoals deurkrukken en leuningen
 • in Nederland: alle maaltijden worden uitgeserveerd. In Duitsland zijn buffetten aan boord wel toegestaan
 • binnenruimtes worden met behulp van mechanische ventilatie 6x per uur van verse lucht voorzien

* In Duitsland mogen personen uit twee huishoudens elkaar ontmoeten zonder afstand te houden. Dit betekent dat wij twee mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar in een hut mogen plaatsen. Staat in uw boekingsbevestiging dat u een hut deelt met iemand anders en heeft u hier bezwaar tegen, neem dan met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 


Beste meezeilers,

Het coronavirus treft de hele wereld en de gevolgen zijn groot. Wij hopen dat u gezond bent en blijft, dat is wat nu het belangrijkste is. Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor iedereen en we weten niet hoe de komende tijd gaat verlopen. Het is een tijd waarin we elkaar nodig hebben en uw begripvolle reacties doen ons erg goed. Samen komen we een heel eind!

Gelukkig zijn wij, onze werknemers en onze families gezond. Dat betekent dat we de afgelopen winter heel hard aan het onderhoud van de Avatar hebben kunnen werken. Het schip heeft er nog nooit zo goed uitgezien en is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Net als wij! Het stemt ons dan ook heel treurig, dat het coronavirus tot maatregelen dwingt waardoor we de geplande start van het seizoen moeten uitstellen. Wij hadden u graag in april aan boord van de in topconditie verkerende Avatar ontvangen voor een mooie zeilreis.

Helaas heeft dit ook financiële consequenties en graag willen wij u de achtergrond daarvan uitleggen. Uw aanbetalingen van uw zeilreis worden in de winter gebruikt voor het onderhoud aan het schip en de keuring ervan. Dit onderhoud is heel belangrijk, omdat het de goede staat van het schip waarborgt en dit is de basis van onze zeilreizen. Dit onderhoud zorgt voor hoge kosten en komt elke winter terug. Net als de verplichte dure jaarlijkse keuringen, die u de zekerheid geven dat u met een deugdelijk schip op reis gaat.
Daarnaast hebben wij gedurende het seizoen te maken met een aantal vaste kosten, zoals verzekeringen, bemanning en liggelden. Ook deze kosten zijn hoog en blijven bestaan, ook als we niet kunnen varen.

U zult begrijpen dat kosteloos annuleren in deze situatie van overmacht voor ons grote financiële gevolgen heeft. En dat geldt ook voor kosteloos omboeken naar een latere reis dit jaar of volgend jaar. Een belangrijk onderdeel van onze reizen is namelijk tijd en tijd is niet houdbaar. We kunnen de tijd niet voor u opzij leggen en op een later moment aan ons (nieuwe) seizoen toevoegen. Het doorschuiven van uw boeking naar volgend jaar zou ten koste gaan van een andere, nieuwe boeking en kost ons daarmee 100% omzet.

Wij zullen zoveel mogelijk proberen om de pakketreizen die nu wegens het coronavirus uitvallen, te verplaatsen naar een vrije periode later in het seizoen of samen te voegen met een reis waar nog voldoende plaats op is. Mocht dit voor u geen oplossing zijn, dan willen wij u vragen om ons in onze vaste hoge kosten tegemoet te komen. Volgens artikel 12.4 van onze algemene voorwaarden mogen wij in een situatie van overmacht de door ons gemaakte kosten voor het kunnen uitvoeren van onze reizen van de reissom aftrekken. Deze kosten bedragen 40% van de reissom. Als omboeken voor u geen optie is en u wilt annuleren, dan vragen wij u vriendelijk om van (een deel van) terugbetaling van uw aanbetaling af te zien, zodat wij daarmee een deel van onze kosten kunnen dekken.

Wereldwijd worden alle burgers opgeroepen om mee te werken aan het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Dat is iets wat alleen door gemeenschappelijke inzet kan slagen. Niemand kan iets aan deze situatie doen en wij zijn dan ook van mening dat we ook de economische verliezen gezamenlijk moeten delen. Het kan niet zo zijn dat de ondernemers dit alleen moeten dragen.

Wij vinden het ook heel vervelend voor u en doen er alles aan om zo goed mogelijke oplossingen voor u te vinden voor de reizen die noodgedwongen moeten uitvallen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en uiteraard zullen we persoonlijk contact met u opnemen, zodra het uw reis betreft.

Blijf gezond en zorg voor elkaar. Wij denken aan u en hopen u snel weer aan boord te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Avatar: André, Evelien, Tijs, René, Sasha en Da Vinci

 

Fotoselectie van het winteronderhoud 2019-2020