Compleet verzorgde zeiltochten met familie & vrienden of het bedrijf

Disclaimer

Deze website is eigendom van Chartermaatschappij Hanzens. Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Chartermaatschappij Hanzens of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Chartermaatschappij Hanzens delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Chartermaatschappij Hanzens deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Verantwoordelijkheid

Chartermaatschappij Hanzens is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website, of van bijdragen van derden in het gastenboek.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op deze site kunt u melden aan de webbeheerder (info(at)tallship-avatar.com). 

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Chartermaatschappij Hanzens, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Chartermaatschappij Hanzens, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Gegevensbescherming

Door het bezoek aan deze website kan informatie over het bezoek (datum, tijd, bezochte pagina’s) opgeslagen worden. Deze gegevens betreffen geen persoonlijke gegevens, slechts anonieme gegevens, tenzij u het boekings- of aanvraagformulier invult. De anonieme gegevens worden uitsluitend voor statistische analyse gebruikt. Er worden nooit gegevens doorgegeven aan derden.